Via Feestboek (facebook) kreeg ik de vraag: hoe word ik vriend van de Tuinderij….
Tijd om eens wat uit te leggen…
De stichting Tuinderij Ganzert heeft: 2 initiatiefnemers, Berry van den Brink & ik (Esther Hagen) 
3 oprichters, Berry, Hans Hagen (mijn vader) & ik
Een bestuur: voorzitter: Esther, penningmeester: Hans, secretaresse: Ellie Maarse aangevuld door Berry, Annemarie Vendrig en Alex Koeleman.
Dan heeft de stichting de welbekende tuinders dat zijn personen die daadwerkelijk de tuinderij bezoeken en er werkzaam zijn, in welke functie dan ook. 
Vanaf 2015 gaan we ook donateurs werven, het bestuur is nu al bezig om daar een mooi concept voor te ontwikkelen.
En dan hebben we nog de vrienden van de Tuinderij…Vrienden zijn personen die in hun vrije tijd iets willen betekenen voor de Tuinderij. Zij geven dus geen geld. Het kan zijn dat zij producten maken die de Tuinderij mag verkopen  bijvoorbeeld op markten. Of deze personen helpen op markten, allemaal geheel vrijblijvend. Of deze personen komen helpen bij klussen waar de tuinders niet aan toe komen. Zoals echte vrienden!

Vergelijkbare berichten